Site Meter Željko Lesar, Slike, biografija, izložbe - 2017.
ŽELJKO LESAR Varia Animalia